logo

Pokud máte zájem o rekvalifikační kurz, který nezabezpečuje ÚP ČR, projednejte tuto skutečnost se svým zprostředkovatelem (v tomto případě s naší společností AUTO EDU, s.r.o.) a zároveň vyplňte formulář s názvem „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ , a ten předložte nejpozději 14 dní před zahájením kurzu na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR. Zájem o zvolenou rekvalifikaci posoudí odborná komise ÚP ČR, a pokud jej schválí, vystaví vám pro vzdělávací zařízení potvrzení o úhradě kurzovného. Cena takto zvolené rekvalifikace nesmí přesáhnout v období 3let částku 50 000Kč na osobu. Proplacení rekvalifikace není nárokové a je možné jen za dobu, kdy jste v evidenci ÚP ČR, a jen pokud rekvalifikaci ukončíte úspěšně. U zvolené rekvalifikace se nevyplácí „podpora při rekvalifikaci“, ani vedlejší náklady spojené s realizací rekvalifikace.

Nabídka rekvalifikačních kurzů

Řidičský průkaz

 • Autoškola sk. B, C, D, E
 • Žadatel doloží vyplněnou přihlášku AŠ, ve které musí být potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti u lékaře Vám doporučujeme nechat si potvrdit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

Průkaz profesní způsobilosti pro sk. C nebo D

 • Rekvalifikační kurz je určen pro řidiče, kteří nejsou držiteli profesního průkazu. Vstupní školení k získání průkazu profesní způsobilosti pro skupinu C nebo D je v rozsahu 130 hodin teorie a 10 hodin jízd. Uchazeč o vstupní školení musí být držitelem řidičského průkazu sk. C nebo D.
 • Pokud uchazeč není držitelem řidičského oprávnění sk. C nebo D je možno provádět souběžně výuku k získání řidičského oprávnění i k získání průkazu profesní způsobilosti.
 • Školení je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidiče na obecním úřadě s rozšířenou působností a hradí si ji účastník kurzu. Pokud účastník nastoupil na školení v době výuky a výcviku k získání řidičského průkazu, na zkoušku může nastoupit až při fyzickém získání daného řidičského oprávnění.

Průkaz strojníka stavebních strojů

 • Základní požadavky na kvalifikaci obsluh stavebních strojů a podmínky pro získání strojnického průkazu jsou stanoveny vyhláškou č. 77/1965 Sb.
 • Držitelé řidičského oprávnění skupiny B jsou oprávnění k obsluze stavebních strojů celkové hmotnosti do 3 500 kg.
 • Držitelé řidičského oprávnění skupiny C a T jsou oprávnění k obsluze stavebních strojů celkové hmotnosti nad 3 500 kg.
 • Zájemci o průkaz k obsluze pásových stavebních strojů mohou tento kurz absolvovat bez řidičského oprávnění.
 • Přihlášku na kurz stavebních strojů naleznete zde

ADR osvědčení o školení řidiče

 • kurz pro získání průkazu na přepravu nebezpečných věcí pro silnici v režimu ADR
 • délka základního kurzu - 3 dny - kusová přeprava, nástavbový kurz - přeprava v cisternách
 • Rekvalifikační kurz je zakončen písemným testem pod dozorem komisaře Ministerstva dopravy

V případě zájmu kontaktujte prosím paní Radku Janczykovou na tel. čísle 596 614 179 či 774 996 618.

NAVŠTIVTE NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

AUTO EDU, s.r.o.
Mírová 151/19
703 00 Ostrava - Vítkovice

mail autoedu@autoedu.cz

phone +420 596 614 179

SLEDUJTE NÁS