logo

Řidičský oprávnění skupiny B opravňuje k řízení motorových vozidel do celkové hmotnosti 3,5 tuny a max. počtu 8 pasažérů plus řidič. K automobilu smí být případně připojen přívěs do 750 kg.

Podmínky pro přijetí do výcviku

 • věk 18 let (v den ukončení výcviku)
 • zdravotní způsobilost pro sk. „B“
 • platná žádost o řidičské oprávnění
 • trvalý nebo přechodný pobyt v České republice
 • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel

Výuka v naší autoškole probíhá podle kvalitních a vysoce efektivních výukových materiálů AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!

Rozsah výcviku - individuální studijní plán:

Teorie:

 • 5 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 28 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
 • pro informace volejte Bc. Jaroslava Vrzala 777 708 096

Zkouška

Závěrečné zkoušky se skládají v prostorách Magistrátu města Ostrava.

Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní a kopii dokladu o zaplacení zkoušky na magistrátu.

Zkoušky jsou rozděleny do 2 částí:

 • zkouška z pravidel silničního provozu (1 test- 25 otázek)
 • zkouška z praktické jízdy

Testy si můžete vyzkoušet na adrese http://etesty2.mdcr.cz/

NAVŠTIVTE NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

AUTO EDU, s.r.o.
Mírová 151/19
703 00 Ostrava - Vítkovice

mail autoedu@autoedu.cz

phone +420 596 614 179

SLEDUJTE NÁS