logo

Základní požadavky na kvalifikaci obsluh stavebních strojů a podmínky pro získání strojnického průkazu jsou stanoveny vyhláškou č. 77/1965 Sb. ministerstva průmyslu a obchodu.

Uchazeč potřebuje pro zahájení kurzu na nový strojnický průkaz potvrzenou předběžnou praxi na daném stroji v rozsahu minimálně 400 hod. pod dohledem strojníka s platným strojnickým průkazem pro danou skupinu. Pro rozšíření skupiny strojnického průkazu je předběžná praxe 200 hod. na daném stroji. Celková doba základního kurzu k obsluze stavebních strojů je 54 hod.

Pokud máte zájem o absolvování kurzu je nutné vyplnit přihlášku a poté kontaktovat Ing. Viléma Gajdečku 773 834 190, který má toto školení na starost. Kurz je zakončen státní zkouškou a vydáním průkazu strojníka.

Strojnický kurz je zaměřen na výcvik obsluh stavebních strojů

 • nakladač kolový
 • nakladač pásový
 • dozér kolový, dozér pásový
 • rypadlo – korečkové, pásové, kolové, automobilní (s pohonem spalovacím i elektro)
 • speciální tahače stavebních mechanismů
 • válce silniční
 • speciální přepravníky čerstvého betonu
 • čerpadla čerstvého betonu
 • betonárny
 • autogrejdry, skrejpry
 • kompaktory
 • finišery
 • trubkoukladače
 • rýhovače
 • sněhové frézy
 • korečková hlubidla

NAVŠTIVTE NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

AUTO EDU, s.r.o.
Mírová 151/19
703 00 Ostrava - Vítkovice

mail autoedu@autoedu.cz

phone +420 596 614 179

SLEDUJTE NÁS