logo

Naše akreditované školicí středisko nově od roku 2017 nabízí dopravně psychologické vyšetření dle platné legislativy §87a zákona č. 361/2000 Sb.

1) Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat:

 • a) držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1+E, C nebo C+E, pokud řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,
 • b) držitel řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel.

2) Dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

3) Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku

 • a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,
 • b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
 • c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
 • d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

4) Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému ministerstvo udělilo akreditaci.

K vyšetření budete potřebovat:

 • Občanský nebo řidičský průkaz, příp. jiný průkaz totožnosti.
 • Výpis z karty řidiče (ne z pošty) vydaný příslušným úřadem obce s rozšířenou působností (odbor dopravy kde máte vedený řidičský průkaz), který není starší než 30 dní.
 • Posudek o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře, který není starší než 30 dní a to řidiči dle odst. 3) a prosíme taktéž, alespoň o kopii posudku, pokud se chystáte začít vykonávat činnost řidiče (a určitě budete přikládat zdravotní posudek k žádosti v autoškole pro sk. C nebo D).
 • Brýle či jiné zdravotní pomůcky, pokud tyto pomůcky používáte.
 • Upozorňujeme, že bez těchto dokladů Vás paní doktorka nepřijme na vyšetření.
 • Doporučujeme, ať jste odpočatí a sebou si vezměte svačinu, vyšetření v průměru trvá 3-4 hod., na učebně je pak k dispozici káva či čaj.

Vyšetření provádí: PhDr. Anna Pecháčková

NAVŠTIVTE NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

AUTO EDU, s.r.o.
Mírová 151/19
703 00 Ostrava - Vítkovice

mail autoedu@autoedu.cz

phone +420 596 614 179

SLEDUJTE NÁS