logo

Rozsah základního či rozšiřujícího školení a praktického zaměření se provádí dle Jednotné přípravy v návaznosti na jednotlivé třídy a druhy MV.

Proškolení je prováděno pro všeobecné podmínky – nenahrazuje zaškolení na konkrétní vozíky či přídavná zařízení a proškolení na pracoviště provozovatele (zaměstnavatele) a rizika s provozem MV spojená. Cílem praktického zaučení je připravit uchazeče k samostatné a bezpečně vykonávané práci.

Opakovací školení

Opakovací školení musí být obnoveno 1x ročně nejpozději k datu uvedeném v příslušném průkazu, který opravňuje pracovníka k řízení a manipulaci s příslušným zařízením. Cílem je udržet vědomosti obsluhy na potřebné úrovni a doplnit je o případné změny v předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V případě, že bude požadován základní nebo rozšiřující výcvik k získání oprávnění k manipulaci s MV je nutné dodat vyplněnou „Žádost o přijetí do Jednotné profesní přípravy“, která obsahuje i zprávu o zdravotní způsobilosti.

Školení zajišťuje pan Bc. Kamil Vitásek 776 238 986

NAVŠTIVTE NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

AUTO EDU, s.r.o.
Mírová 151/19
703 00 Ostrava - Vítkovice

mail autoedu@autoedu.cz

phone +420 596 614 179

SLEDUJTE NÁS