logo

Jeřábník a vazač jsou osoby určené k obsluze zdvihacích zařízení. Za zdvihací zařízení je považováno každé zařízení, kterým se pomocí prostředků pro vázání, zavěšení nebo uchopení zdvihají a přepravují břemena. Jeřábník musí vlastnit příslušné oprávnění k obsluze jeřábů – jeřábnický průkaz, být prakticky zacvičen v obsluze konkrétního zdvihacího zařízení a seznámen s jeho Návodem k obsluze. Vazač musí vlastnit příslušné oprávnění k vázání břemen – vazačský průkaz, být prakticky zacvičen s používanými prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen a seznámen s jejich Návodem k obsluze.

Pokud máte zájem o tyto kurzy vyplňte prosím přihlášku a kontaktujte pana Ing. Viléma Gajdečku 773 834 190, který provádí školení ve spolupráci s Josefem Bednářem (revizní technik).

Ceny 2023

Zdvihadla typu 0
1 osoba – 4 600 Kč vč. DPH 21 %

Jeřáby typu A (mostové jeřáby do 20 tun)
1 osoba – 4 600 Kč vč. DPH 21 %

Jeřáby typu D (autojeřáb do 5 tun)
1 osoba – 5 500 Kč vč. DPH 21 %

Jeřáby typu D (autojeřáb do 5-20 tun)
1 osoba – 6 000 Kč vč. DPH 21 %

Jeřáby typu D (hydraulická ruka)
1 osoba – 4 850 Kč vč. DPH 21 %

Jeřáby typu S (jeřábové příslušenství stavebních strojů)
1 osoba – 4 600 Kč vč. DPH 21 %

Pojízdné pracovní plošiny
1 osoba – 4 600 Kč vč. DPH 21 %

Vazači
1 osoba – 3 750 Kč vč. DPH 21 %

NAVŠTIVTE NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

AUTO EDU, s.r.o.
Mírová 151/19
703 00 Ostrava - Vítkovice

mail autoedu@autoedu.cz

phone +420 596 614 179

SLEDUJTE NÁS