logo

Řidičské oprávnění skupiny D opravňuje k řízení těchto vozidel: motorová vozidla s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

Podmínky pro přijetí do výcviku

 • věk 24 let
 • zdravotní způsobilost pro sk.“D“
 • platná žádost o řidičské oprávnění
 • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
 • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Řidičské oprávnění pro skupiny D lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let nebo 23 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 24 let jeho držitele k řízení
a) v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu,
b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu
1. v rozšířeném rozsahu (21 let), nebo
2. v základním rozsahu, jedná-li se o osobu, které bylo řidičské oprávnění pro skupinu D uděleno ve věku 23 let.

Rozsah výcviku:

Teorie:

 • 10 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 12 hodin: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 10 hodin: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodiny: výuka zdravotnické přípravy
 • 4 hodiny: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 14 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Zkouška

Závěrečné zkoušky se skládají v prostorách Magistrátu města Ostrava.

Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, řidičský průkaz a kopii dokladu o zaplacení zkoušky na magistrátu.

Zkoušky jsou rozděleny do 3 částí:

 • zkouška z pravidel silničního provozu (1 test- 25 otázek)
 • zkouška z techniky
 • zkouška z praktické jízdy

Testy si můžete vyzkoušet na adrese http://etesty2.mdcr.cz/

NAVŠTIVTE NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

AUTO EDU, s.r.o.
Mírová 151/19
703 00 Ostrava - Vítkovice

mail autoedu@autoedu.cz

phone +420 596 614 179

SLEDUJTE NÁS