logo

Ve spolupráci se společností LIBROS OSTRAVA, s.r.o. provádíme pravidelné kurzy pro odečet bodů.

Školení bezpečné jízdy je vždy systém kurzu, jehož institut a náplň vychází ze zákona č.374/2007 Sb. a prováděcího předpisu č. 156/2008 Sb.
Školení je určeno pro řidiče, kteří mají ke dni podání žádosti v registru řidičů body za jednání zařazené do bodového hodnocení za porušení povinností podle zvláštního právního předpisu.
Jedná se o řidiče, kteří nemají v součtu zaznamenáno více jak 10 bodů za porušení právních předpisů
a zároveň nemají žádný přestupek ohodnocen 6-ti a více body.
V případě, že by řidič v době od podání písemné žádosti o přijetí na školení do data účasti na školení překročil hranici 10 bodů nebo získal 6 a více bodů za jeden přestupek, nebude mu záznam o odečtení bodů proveden, i když se školení zúčastnil!

Potvrzení o absolvování školení bezpečné jízdy má platnost 30 dní ode dne vydání, tzn. že řidič musí podat žádost o odečet bodů v této lhůtě!

Odečet bodů je možné provést na základě absolvování školení jednou za kalendářní rok.

Další informace na http://www.odecetbodu.libros.cz/index.php

NAVŠTIVTE NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

AUTO EDU, s.r.o.
Mírová 151/19
703 00 Ostrava - Vítkovice

mail autoedu@autoedu.cz

phone +420 596 614 179

SLEDUJTE NÁS