logo

Kurz přepravy nebezpečných věcí v režimu ADR

Ostrava, 8.00 hod. / Termín: 13. - 15.6.2024, 12. - 14.9.2024, 17. - 19.10.2024, 14. - 16.11.2024, 12. - 14.12.2024

KURZY ADR

Kurzy ADR se konají pod garancí firmy VIKRA s.r.o. v našich prostorách AUTO EDU, s.r.o. na ulici Mírová 151/19 v Ostravě-Vítkovicích, začátky jsou vždy v 8.00 hod. do 15.00 hod.

Základní kurzy začínají ve čtvrtky obnovující a rozšiřující pak v pátek a kurzy se zakončují v sobotu zkouškou pod dozorem komisaře z Ministerstva dopravy.

Na školení dostávají řidiči brožuru s podstatným výtahem ADR, Písemné pokyny řidiče a k dispozici je zdarma cafeterie.

Na oběd je možné zajít do blízké restaurace www.crsviki.cz

Naši lektoři: Ing. Viktor Zawadzki,  Ing. Richard Zawadzki, Bc. Kamil Vitásek

Kurz se hradí v hotovosti na místě v den zahájení (nově možnost i platební kartou), smluvní partneři mají platbu na fakturu.

Upozorňujeme zahraniční řidiče, že si mohou prodloužit pouze český průkaz ADR.

V POSLEDNÍ DOBĚ MÁME PROBLÉMY S ČESKOU POŠTOU A DODÁNÍ PRŮKAZŮ TRVÁ I 14 DNŮ, PROTO POČÍTEJTE S POZDĚJŠÍM DODÁNÍM PRŮKAZŮ A NAPLÁNUJTE SI KURZ RADĚJI O MĚSÍC DOPŘEDU.

Zpoplatnění vydání osvědčení ADR

Dle novely zákona č. 111/1994 Sb. od 1.8.2022 dochází k zpoplatnění za vystavení osvědčení ADR.

Při nástupu na školení si řidič uhradí kurzovné + kolek v hodnotě 200,- Kč, je možné si jej donést (lze koupit na poště), či si jej zakoupit u nás na provozovně.

Vystavení duplikátu je zpoplatněno kolkem v hodnotě 100,- Kč, tudíž je nutné jej donést osobně, než zažádáme o vystavení na Ministerstvu dopravy.

https://mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Silnicni-doprava/Nakladni-doprava-a-mezinarodni-osobni-doprava/Nakladni-doprava-(1)/Preprava-nebezpecnych-veci-dohoda-adr/Skoleni-ridicu-ADR/Zkusebni-rad_ridici-ADR_platny-od-1-8-2022.pdf.aspx

Ceník ADR pro rok 2024 vč. 21%DPH

základní kurz (3 dny) 6.000,- Kč
1. nástavbová třída (cisterny) 2.500,- Kč
nástavbová třída 2 – plyny 1.200,- Kč
nástavbová třída 3 – hořlavé kapaliny 1.200,- Kč
nástavbová třída 4.1 – hořlavé tuhé látky 1.200,- Kč
nástavbová třída 4.2 – samozápalné látky 1.200,- Kč
nástavbová třída 4.3 – vyvíjení zápal. plynů při styku s vodou 1.200,- Kč
nástavbová třída 5.1 – látky podporující hoření 1.200,- Kč
nástavbová třída 5.2 – org. peroxidy 1.200,- Kč
nástavbová třída 6.1 – toxické látky 1.200,- Kč
nástavbová třída 6.2 – infekční látky 1.200,- Kč
nástavbová třída 8 – žíraviny 1.200,- Kč
nástavbová třída 9 – jiné nebezpečné látky 1.200,- Kč
nástavbová třída 1 – výbušniny 4.000,- Kč
nástavbová třída 7 – radioaktivní látky 4.000,- Kč
obnovovací kurz – základ 4.000,- Kč
obnovovací kurz – cisterny 2.500,- Kč
obnovovací kurz – třída 1 nebo třída 7 2.700,- Kč

NAVŠTIVTE NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

AUTO EDU, s.r.o.
Mírová 151/19
703 00 Ostrava - Vítkovice

mail autoedu@autoedu.cz

phone +420 596 614 179

SLEDUJTE NÁS