logo

Školení řidičů referentských vozidel

Ostrava 08:00 - 11.00 hod. / Termín: 1.2.2020, 3.2.2020, 7.2.2020, 10.2.2020, 17.02.2020, 21.02.2020, 24.2.2020, 28.02.2020

§ 103 Zákoník práce

(2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

NAVŠTIVTE NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

AUTO EDU, s.r.o.
Mírová 151/19
703 00 Ostrava - Vítkovice

mail autoedu@autoedu.cz

phone +420 596 614 179

SLEDUJTE NÁS