logo

Změny v zákoně č. 247/2000 Sb.

/ Termín:

Vážení zákazníci,

od 1.10.2020, došlo ke změnám v zákoně č.247/2000Sb.

Hodina výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti je stanovena na 60 minut, včetně přestávek, tudíž pokud budeme začínat v 7.30hod. školení bude končit ve 14.30hod.

§ 48

(1) Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení se provádí formou výuky a NOVĚ výcviku.

 

Prováděcí vyhláška 156/2008Sb. v pozdějším znění §11 se doplňuje o odst. 4 – 7

(4) Pravidelné roční školení sestává z 6 hodin výuky a 1 hodiny výcviku.

(5) Výuka musí zahrnovat nejméně jeden předmět týkající se bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a odpovídat zvláštním potřebám řidiče v oblasti odborné přípravy.

(6) Výuka může být v rozsahu 1 hodiny nahrazena výukou prováděnou způsobem umožňujícím dálkový přístup. U výuky prováděné způsobem umožňujícím dálkový přístup musí být zajištěna jednoznačná identifikace vyučované osoby, zaznamenání data a času zahájení a ukončení výuky, zaznamenání probíraných témat a potvrzení o absolvování výuky jednotlivými vyučovanými osobami. Výuku prováděnou způsobem umožňujícím dálkový přístup lze absolvovat až po vykonání zbývajícího rozsahu výuky a výcviku.

(7) Obsahem výcviku je nácvik praktických dovedností, které odpovídají zvláštním potřebám řidiče v oblasti odborné přípravy v rámci alespoň jednoho z témat učební osnovy pravidelného nebo vstupního školení, nebo zdokonalování v řízení vozidla.“.

 

NAVŠTIVTE NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

AUTO EDU, s.r.o.
Mírová 151/19
703 00 Ostrava - Vítkovice

mail autoedu@autoedu.cz

phone +420 596 614 179

SLEDUJTE NÁS