logo

Platnost průkazů ADR

/ Termín:

Mnohostranná dohoda M333

Podle oddílu 1.5.1 ADR
týkající se osvědčení o školení řidiče podle 8.2.2.8.2 ADR

(1) Odchylně od prvního odstavce ustanovení 8.2.2.8.2 ADR všechna osvědčení o školení řidiče,
jejichž platnost končí mezi 1. březnem 2020 a 1. září 2021, zůstávají platná do 30. září 2021.
Doba platnosti těchto osvědčení se prodlouží o pět let, jestliže řidič prokáže, že se zúčastnil
obnovovacího školení podle 8.2.2.5 ADR a úspěšně složil zkoušku podle 8.2.2.7 ADR před
1. říjnem 2021. Nová doba platnosti začíná datem uplynutí platnosti původního osvědčení,
které má být prodlouženo.

(2) Tato dohoda bude platit do 1. října 2021 pro přepravy po územích smluvních stran dohody
ADR. Pokud bude vypovězena před tímto datem jedním ze signatářů, zůstane platnou pouze
pro přepravu mezi smluvními stranami dohody ADR, které tuto dohodu podepsaly, ale
nevypověděly, až do uvedeného data.

 

https://www.mdcr.cz/Zivotni-situace/Silnicni-doprava/Nakladni-doprava-(1)/Preprava-nebezpecnych-veci-dohoda-adr/Mnohostranne-dohody-dle-1-5-1-ADR?returl=/Zivotni-situace/Silnicni-doprava/Nakladni-doprava-(1)/Preprava-nebezpecnych-veci-dohoda-adr

NAVŠTIVTE NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

AUTO EDU, s.r.o.
Mírová 151/19
703 00 Ostrava - Vítkovice

mail autoedu@autoedu.cz

phone +420 596 614 179

SLEDUJTE NÁS